5.0 (2) Үйлчилгээний үнэлгээ
0.0 (0) QR код үнэлгээ
1.2 (110) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх

Ажил олгогч (даатгуулагч), тэтгэвэр авагч (иргэн) -с авах сэтгэл ханамжийн судалгаа
Та нэр эсвэл холбоо барих утасны дугаараа үлдээнэ үү.
Таны хүйс
Таны нас
Таны боловсрол
Та нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авч байсан уу? Авч байсан бол ямар үйлчилгээ авч байсан вэ?
Та нийгмийн даатгалын ажилтнаас энэ үйлчилгээний талаар мэдээлэл, зөвлөгөө бүрэн авч чадсан уу?
Та мэдээлэл, зөвлөгөө бүрэн авч чадаагүй байсан бол ямар шалтгаантай байсан вэ?
Та энэ үйлчилгээг авахаар нийгмийн даатгалын ажилтантай хэдэн удаа уулзсан бэ?
Та 3-аас дээш удаа ирсэн бол ямар шалтгаантай байсан бэ?
Та манай ажилтнуудын үйлчилгээний соёлыг үнэлнэ үү?
Та яагаад нийгмийн даатгалын ажилтны харилцааны соёлыг “сайжруулах шаардлагатай” эсвэл “хангалтгүй” гэж үзсэн бэ?
Та манай байгууллагын орчин, тав тухтай байдлыг хэрхэн үнэлэх вэ?
Хэрвээ танд үйлчилгээний танхимын тохижилт “сайжруулах шаардлагатай” эсвэл “хангалтгүй” санагдсан бол юуг сайжруулах шаардлагатай вэ?
Та манай байгууллагын үйл ажиллагааны талаар хүссэн мэдээллээ бүрэн авч чадаж байна уу?
Та нийгмийн даатгалын талаарх сурталчилгаа, мэдээллийг хаанаас голдуу авдаг вэ?
Нийгмийн даатгалын ямар мэдээллийг та илүү их авахыг хүсч байна вэ?