Цаг үеийн мэдээ

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Говьсүмбэр  аймгийн  нийгмийн  даатгалын  хэлтсийн дэргэдэх  ЭХМК ын сонгон шалгаруулалтын урилга     Огноо: 2022-01-15 Засгийн газрын 2021 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай “ 67 тоот тогтоолоор  батлагдсан “Эмнэлэг...

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР   Дуудлагын худалдаа болох өдөр: 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11:00 цагт Бүртгэл: 2022...

ЗАРЛАЛ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ХӨРӨНГИЙГ ХУДАЛДАХ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР 2021-11-30 Дуудлагын худалдаа болох өдөр: 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11:00 цагт Бүртгэл: 2022 оны 01...

Зарлал

Сангийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар ХЧТА-ний тэтгэмж олгох маягт өөрчлөгдсөн тул нягтлангууд маягтын дагуу тэтгэмж олгосон жагсаалтаа үйлдэж ажиллана уу. Маягтыг доорхи...

ЗАРЛАЛ

Монгол улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/120 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Хяналт, шалгалтын аян зохион байгуулах...

2021 онд аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээ, шинээр...

2021 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ДААТГУУЛАГЧИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ 2021-01-15.                                                                           ...

ДААТГУУЛАГЧ ИРГЭД, АЖИЛ ОЛГОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД:

        Засгийн газрын 2020 оны 64-р дүгээр тогтоолоор шинэ коронавирусын халдвар тархахаас сэргийлэх, иргэдийг олноор цуглуулахгүй байх үүднээс гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт...

2020.01.01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээлэл

 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөх боломжтой боллоо.   Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль 2020...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД