Цаг үеийн мэдээ

Protected: 2021 онд аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээ,...

2021 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ДААТГУУЛАГЧИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ 2021-01-15.                                                                           ...

ДААТГУУЛАГЧ ИРГЭД, АЖИЛ ОЛГОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД:

        Засгийн газрын 2020 оны 64-р дүгээр тогтоолоор шинэ коронавирусын халдвар тархахаас сэргийлэх, иргэдийг олноор цуглуулахгүй байх үүднээс гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт...

2020.01.01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээлэл

 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөх боломжтой боллоо.   Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль 2020...

Иргэдийн анхааралд

Дараах иргэд батлагдсан шимтгэлийн хураамжаа тушаагаад ажилласан жилээ нөхөн авна уу !!!  

Иргэдийн анхааралд

  Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон баталгаажилтын хуудсууд ирсэн тул дараах иргэд Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр...

Уралдаан зарлаж, зохион байгуулах тухай

2019 онд сайн дурын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах зорилгоор “Иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах...

Иргэд, даатгуулагчдийн анхааралд

 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуухай, чирэгдэлгүй хүргэх үүднээс “Нийгмийн даатгал” гар утасны апликейшныг сурталчлан таниулах аяныг 1 сарын хугацаатай зарлаад байна. Иймд иргэд,...

Нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд даатгуулагч, байгууллага аж ахуйн нэгжид олгох лавлагааны хураамж

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/120 дугаартай тушаалаар батлагдсан нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэд даатгуулагч, байгууллага аж ахуйн...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД