Цаг үеийн мэдээ

Зарлал

Сангийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар ХЧТА-ний тэтгэмж олгох маягт өөрчлөгдсөн тул нягтлангууд маягтын дагуу тэтгэмж олгосон жагсаалтаа үйлдэж ажиллана уу. Маягтыг доорхи...

ЗАРЛАЛ

Монгол улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/120 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Хяналт, шалгалтын аян зохион байгуулах...

2021 онд аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээ, шинээр...

2021 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ДААТГУУЛАГЧИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ 2021-01-15.                                                                           ...

ДААТГУУЛАГЧ ИРГЭД, АЖИЛ ОЛГОГЧ НАРЫН АНХААРАЛД:

        Засгийн газрын 2020 оны 64-р дүгээр тогтоолоор шинэ коронавирусын халдвар тархахаас сэргийлэх, иргэдийг олноор цуглуулахгүй байх үүднээс гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт...

2020.01.01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээлэл

 Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг удаа нөхөн төлөх боломжтой боллоо.   Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль 2020...

Иргэдийн анхааралд

Дараах иргэд батлагдсан шимтгэлийн хураамжаа тушаагаад ажилласан жилээ нөхөн авна уу !!!  

Иргэдийн анхааралд

  Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон баталгаажилтын хуудсууд ирсэн тул дараах иргэд Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр...

Уралдаан зарлаж, зохион байгуулах тухай

2019 онд сайн дурын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах зорилгоор “Иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД