Зар мэдээ, зарлал

ЗАРЛАЛ

Монгол улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/120 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Хяналт, шалгалтын аян зохион байгуулах...

2021 онд аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээ, шинээр...

2021 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ДААТГУУЛАГЧИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ 2021-01-15.                                                                           ...

Иргэдийн анхааралд

Дараах иргэд батлагдсан шимтгэлийн хураамжаа тушаагаад ажилласан жилээ нөхөн авна уу !!!  

Иргэдийн анхааралд

  Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон баталгаажилтын хуудсууд ирсэн тул дараах иргэд Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр...

Уралдаан зарлаж, зохион байгуулах тухай

2019 онд сайн дурын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах зорилгоор “Иргэд, даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах...

Иргэд, даатгуулагчдийн анхааралд

 Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуухай, чирэгдэлгүй хүргэх үүднээс “Нийгмийн даатгал” гар утасны апликейшныг сурталчлан таниулах аяныг 1 сарын хугацаатай зарлаад байна. Иймд иргэд,...

ЗАРЛАЛ

2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн сайн дурын даатгалын сард төлбөл зохих шимтгэлийн хэмжээ 43.200 төгрөг болж өөрчлөгдсөн тул дутуу төлсөн буюу...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД