Зар мэдээ, зарлал

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Говьсүмбэр  аймгийн  нийгмийн  даатгалын  хэлтсийн дэргэдэх  ЭХМК ын сонгон шалгаруулалтын урилга     Огноо: 2022-01-15 Засгийн газрын 2021 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай “ 67 тоот тогтоолоор  батлагдсан “Эмнэлэг...

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР   Дуудлагын худалдаа болох өдөр: 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11:00 цагт Бүртгэл: 2022...

ЗАРЛАЛ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС ХӨРӨНГИЙГ ХУДАЛДАХ НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР 2021-11-30 Дуудлагын худалдаа болох өдөр: 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 11:00 цагт Бүртгэл: 2022 оны 01...

ЗАРЛАЛ

Монгол улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/120 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Хяналт, шалгалтын аян зохион байгуулах...

2021 онд аж ахуйн нэгж байгууллага, даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээ, шинээр...

2021 ОНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ДААТГУУЛАГЧИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ 2021-01-15.                                                                           ...

Иргэдийн анхааралд

Дараах иргэд батлагдсан шимтгэлийн хураамжаа тушаагаад ажилласан жилээ нөхөн авна уу !!!  

Иргэдийн анхааралд

  Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцсон баталгаажилтын хуудсууд ирсэн тул дараах иргэд Нийгмийн даатгалын хэлтэс дээр...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД