Зардал

Зарлал

Сангийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар ХЧТА-ний тэтгэмж олгох маягт өөрчлөгдсөн тул нягтлангууд маягтын дагуу тэтгэмж олгосон жагсаалтаа үйлдэж ажиллана уу. Маягтыг доорхи...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД