Зардал

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Говьсүмбэр  аймгийн  нийгмийн  даатгалын  хэлтсийн дэргэдэх  ЭХМК ын сонгон шалгаруулалтын урилга     Огноо: 2022-01-15 Засгийн газрын 2021 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай “ 67 тоот тогтоолоор  батлагдсан “Эмнэлэг...

Зарлал

Сангийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар ХЧТА-ний тэтгэмж олгох маягт өөрчлөгдсөн тул нягтлангууд маягтын дагуу тэтгэмж олгосон жагсаалтаа үйлдэж ажиллана уу. Маягтыг доорхи...

ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД